top of page

Психотерапия

Целта на психотерапията е постигане на общо усещане за комфорт на личността, душевно и физическо здраве.

Психотерапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционалното и психологическо страдание на личността.

Всички психотерапевтични методи -морална подкрепа, внушение, рехабилитация, хипнотерапия- основаващи се на общуването, установено между терапевта и пациента, преследват идентични цели – личностно развитие и по-добро интегриране в обществото. 

Методите, които се използват в психотерапията, са адаптирани към всеки индивидуален случай. 

 

Най-добри резултати се получават с пациенти, който желаят да оздравеят, сътрудничат на лечението, достатъчно интелигентни са, за да разберат анализираните психологически механизми и не извличат от болестта твърде значителнен комфорт.

bottom of page