top of page

Чувството за вина загражда в кръга на миналото


Родено от подсъзнанието, от вътрешните бесове, от натъпканите из дъното на душата купища малки, лепкави самообвинения - чувството за вина може да се загнезди в стомаха като тухла, която ни пречи със своята непонятна тежест. Без никой да я кани, вината се настанява у нас и започва да създава болезнени комплекси, да издига илюзорни защити срещу света, към който принадлежим. Сякаш се събуждаме сутрин и мозъкът ни някак не е свързан правилно.

Това, което може да спре разрастването на унижощителната мисъл за вината, е споделянето. Ако ви обземат пристъпи на виновност или отговорност за нещо, сторено от вас – разкажете го на глас, запишете го на лист, изкарайте жилото навън. Несподеленото загражда в кръга на миналото, от който не можем да излезнем. Споделеното хвърля мостове напред към настоящето, което непрекъснато ни дава шанса да се самоусъвършенстваме чрез изборите си.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page