top of page

Щастието е индивидуално - не се подлъгвайте от обобщените му образи


Щастието е емоционално състояние, чиято същност в продължение на векове занимава вниманието на изследователи от всевъзможни научни сфери. Според психологията, щастие може да съществува само там, където няма страх, а свобода. Според философията пък, щастието понякога може да бъде просто състояние на съвършена липса на желания - когато не искаш нищо да променяш, нищо да добавяш, никъде другаде да бъдеш, защото всичко е в идеално съзвучие със сетивата ти. Мен лично, а и професионално, повече ме вълнува щастието като обикновена човешка величина и нуждата от разбиране, че никой от нас, никога, не трябва да се отъждествява с един обобщен образ на щастието. Защото щастието има много лица и те отразяват персоналните характеристики на своите притежатели. Не търсете това, което ще ви направи щастливи на същите места, където други са го открили. Да имитираш чуждото щастие е рискована самоизмама. Всеки човек притежава специфичен потенциал за щастие, затова бъдете по-отговорни към себе си и не го пилейте по каузи, които не са ваши.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page