top of page

Щастието е индивидуално - не се подлъгвайте от обобщените му образи


Щастието е емоционално състояние, чиято същност в продължение на векове занимава вниманието на изследователи от всевъзможни научни сфери. Според психологията, щастие може да съществува само там, където няма страх, а свобода. Според философията пък, щастието понякога може да бъде просто състояние на съвършена липса на желания - когато не искаш нищо да променяш, нищо да добавяш, никъде другаде да бъдеш, защото всичко е в идеално съзвучие със сетивата ти. Мен лично, а и професионално, повече ме вълнува щастието като обикновена човешка величина и нуждата от разбиране, че никой от нас, никога, не трябва да се отъждествява с един обобщен образ на щастието. Защото щастието има много лица и те отразяват персоналните характеристики на своите притежатели. Не търсете това, което ще ви направи щастливи на същите места, където други са го открили. Да имитираш чуждото щастие е рискована самоизмама. Всеки човек притежава специфичен потенциал за щастие, затова бъдете по-отговорни към себе си и не го пилейте по каузи, които не са ваши.

#психология #клиниченпсихолог #петястойчева #щастие #страх #свобода #самоизмама

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page