Как влияе ранното ставане върху психиката на децата


Адекватното количество сън на денонощие е критично важно за всеки от нас. Уви, скоростта, с която протича съвременното ежедневие, често води до хронична липса на сън, като това неминуемо се отразява върху качеството ни на живот. Казаното дотук важи в голяма степен и за децата, които от ранна възраст трябва да пренастройват своя биологичен часовник съобразно графиците на ясли, детски градини, различните смени в училищата. А това е проблем, който не бива да се подценява. По време на сън се структурира паметта, изгражда се нервната система, хормонът на растежа се секретира интензивно.

Недоспиването влияе на емоциите, пречи върху развитието на емоционалния център и дава отражение върху характера на детето. Недоспалото дете е тъжно, агресивно, липсва му енергия и се съсредоточава трудно. По този повод, открай време съм привърженичка на виждането, че би било прекрасно ако се измисли начин как заниманията в детските градини и училищата да започват след 9 часа сутринта. Защото ранното ставане е реално предизвикателство за детския мозък.

#ПетяСтойчева #психология #клиниченпсихолог #ранноставане #недоспиване #детскапсихика #биологиченчасовник #нервнасистема #хормоннарастежа #трудносъсредоточаване

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts