top of page

Как влияе ранното ставане върху психиката на децата


Адекватното количество сън на денонощие е критично важно за всеки от нас. Уви, скоростта, с която протича съвременното ежедневие, често води до хронична липса на сън, като това неминуемо се отразява върху качеството ни на живот. Казаното дотук важи в голяма степен и за децата, които от ранна възраст трябва да пренастройват своя биологичен часовник съобразно графиците на ясли, детски градини, различните смени в училищата. А това е проблем, който не бива да се подценява. По време на сън се структурира паметта, изгражда се нервната система, хормонът на растежа се секретира интензивно.

Недоспиването влияе на емоциите, пречи върху развитието на емоционалния център и дава отражение върху характера на детето. Недоспалото дете е тъжно, агресивно, липсва му енергия и се съсредоточава трудно. По този повод, открай време съм привърженичка на виждането, че би било прекрасно ако се измисли начин как заниманията в детските градини и училищата да започват след 9 часа сутринта. Защото ранното ставане е реално предизвикателство за детския мозък.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page