top of page

Грижовно ДНК - грижата за психичното ви здраве!


Последните години науката установи, че пациенти с едни и същи ментални и емоционални проблеми споделят сходни генетични характеристики. Разбира се, сами по себе си, те не са достатъчни за отключването на проблематика, но са силен предразполагащ фактор, който понякога е въпрос на време на бъде задействан от драматично събитие в живота на човек и дори да прерасне в сериозна диагноза.

Бързото развитие на генетиката през последните десетилетия обогати значително знанията за биохимичния баланс в мозъка и ролята на генетичните фактори за психичното здраве на човека.

Например - установено е, че не усвояват добре фолиевата киселина, т.е. организмът им не може да я превърне в л-метилфолат, който от своя страна е ключов за синтеза на серотонин и допамин, т.нар. хормони на щастието. Има научни данни, че дори само това е предпоставка за отключване на широк спектър от разстройства, вкл. шизофрения, аутизъм, тревожност и депресия. Ако се установи тази генетична характеристика, дефицитът на л-метилфолат, който се генерира, може да бъде компенсиран с прием на хранителна добавка.

Ето още един пример за връзката между биологията на организма и психичното здраве. Серотонинът, който е един от отговорниците за доброто настроение, се синтезира в стените на тънките черва. Този процес зависи до известна степен от състоянието на микробиома (чревната микрофлора) - също важен фактор за психичното здраве, засегнат в теста.

В работата си, винаги се старая да въвеждам в практиката си иновативни и холистични инструменти, с чиято помощ пациентите да постигат по-бързо своя вътрешен баланс и хармония. В тази връзка неотдавна започнах да работя с иновативния американски генетичен тест - Грижовно ДНК, с помощта на който могат да се установят по-високите рискове за проблематика в сферата на психичното здраве. Тестът е разработка на американската компания Genomind – лидер в грижата за психичното здраве. Резултатът освен информация за риска, включва и препоръки за превенция на тези рискове с доказани от науката ефективни и щадящи средства, като например хранителни добавки, диети, практики.

Погрижете се за себе си! В периода на дългогодишна практика се уверих колко по-ефективни и резултатни са средствата на психологията и психотерапията, когато се съчетаят с установяване на генетичния риск и се включат холистични мерки в грижите на психичното здраве. Пациентите, не бива да забравят, че здравето им е лична отговорност!

https://www.telomeri.bg/yrOL


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page