top of page

"Остаряваме бавно, неусетно почти..."

Запитвали ли сте се, защо остаряваме?

А, защо стареенето при всички живи организми е различно?

Едни загубват младостта си по-рано, други по-късно, но тайната вече е разкрита. Остаряването е резултат от намаляването на броя или функцията на клетките. Клетъчното стареене е главният участник в процеса на стареене, т.е. натрупването на остарели или повредени клетки в организма, които не могат да продължат да се делят. Повредите и застаряването в клетките водят до видимите ефекти на стареенето върху тялото ни. Сами по себе си, клетките не причиняват директно стареене, но след всяко деление предпазните окончания на хромозомите в клетката, така наречените теломери се скъсяват. А те са като „защитни капачета“, които предпазват генетичния материал.

Едни от най-новите генетични проучвания доказват връзката между скоростта на застаряването и продължителността на живота са именно - теломерите.

Те са като указател за това как различните части на тялото ви остаряват. Теломерите се намират в краищата на веригите ДНК, подобно на защитните капачки в краищата на връзките на обувките ни. Стресът от натовареното ежедневие скъсява тези капачки, увеличавайки възможността за това клетките да спрат да се делят и в крайна сметка да загинат.

Съществува изследване, измерващо дължината на теломерите, с което можете да разберете каква е биологичната Ви възраст. Теломерите са ключов маркер на стареенето и според съвременната наука са динамичният фактор, който можете да променяте, за да контролирате успешно процеса на стареене.

Теста за измерване на дължината на теломерите, дава информация за биологичната възраст на организма, която може да се различава от хронологичната, а интерпретацията на резултатите може да ни научи по какъв начин, ние да останем за по-дълго по-млади и съответно да имаме дълъг живот и да се радваме на съвършено здраве. Вашето здраве е във вашите ръцеhttps://www.telomeri.bg/Ul7u


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page