top of page

Спортна психология

Спортната психология изследва въздействието на психологическите фактори при представянето на спортистите и влянието върху спортните постижения и общия психически комфорт.

bottom of page