top of page

12 magazine

Слав, ми се обади няколко дни след въвеждането на извънредното положение, целта на интервюто, ми каза той, е да помогнем на хората в този труден момент. Благодаря ти Слав, благодаря и на Диляна Флорентин за прекрасната фотосесия.

Поводът за разговора ни е Анима, твоята мобилна апликация за психична помощ, чието съществуване искрено ме изненада. Какъв беше пътят на това решение?

Повечето от пациентите, с които работя, са с тревожни разстройства и депресивни състояния. Голям е

процентът и на психосоматичните разтройства. Обикновено, пациентите имат проблеми със съня, с взимането на лекарствата, получават панически атаки и в тези случаи те търсят помощ. Терапевтичните сесии, обаче, се провеждат веднъж седмично за около час, но през останалите 167 часа, пациента трябва да се справя без терапевта си. Така се зароди идеята ми за апликация, която да е максимално близо и да помага бързо в преодоляването на кризите. Създадох Анима на база дългогодишния ми опит, изучавайки с внимание психологичните страданията и отчитайки нуждат от техника, която да помага в точните моменти, но да е неотлъчно близо до човек. Използвах различни терапевтични техники, доказали с времето своето позитивно влияние, както и обратната връзка на пациентите си относно ползите от тях. Създаването на Анима е процес, който продължава и в момента, създавам нови категории, с желанието да обхвана всички сфери на дискомфорт.

Към кого е насочено приложението?

Абсолютно всеки може да се възползва от Анима. Всеки от нас е преживявал житейска ситуация, която е нарушила комфорта му на живот. На всеки се е случвало да има напрежение и да не може да спи, дни в които да изпитва силна тревожност, моменти на загуба... Всички тези ситуации са напълно нормални и се случват непрекъснато около нас. С упражненията в апликацията човек може да мине по­лесно през тези моменти.

Една от категориите е взаимоотношения — слушайки упражненията от тази категория, човек може да се справи с разрушителни за него чувства и емоции. Има категория за активни спортисти, в която са включени упражнения от спортния психотренинг, с който работя, които включват визуализация, мотивация, целеполагане, възстановяване. Съвсем нова е и категорията за всеки ден, смисъла на която е да позитивираш деня си всяка сутрин.

По какъв начин работи Анима?

Анима предлага значителен брой техники за отпускане и успокояване, а упражненията дават възможност да се постигне вътрешно равновесие. Използвайки тези техники с вяра, всеки може да се до постигането на по­добро здраве, щастие и хармония във всичко. Ако сме честни със себе си, със сигурост ще осъзнаем, че имаме възможност да подобрим живота си, че изборът за здравето ни си е наш. Това е избора дали да бъдем жертви на ситуацията или да я използваме в наша полза. Всеки избира как ще възприеме света около себе си и как да се чувства. Една ситуация, сама по себе си, не е нито лоша, нито добра, тя е такава с каквато емоция ние я зареждаме! Ето защо, когато успокоим мислите си и шумното бърборене на ума, можем по­лесно да фиксираме вниманието си и съответно да контролираме сами живота си. Ако сме постоянни в ежедневните си упражнения за успокояване на съзнанието, умът преодолява хаоса и постига състояние на мир и увереност.

Тоест, чрез упражненията в Анима, идеята е да намерим преките ползи от спокойния ум? Изумителни са научните изследвания и анализи на здравословното и емоционалното състояние на човек, свързани с успокояването на ума му. Ползите и резултатите от концентрирания ум —хормоналните промени, които настъпват в негово следствие, емоционалната устойчивост... Социалното взаимодействие на човек със спокоен ум и способността му да живее без излишните оценки, за които иначе губи толкова енергия, а те му създават само проблеми.

Спокойният ум е физическо и психично здраве, както и по­добра социална среда. Защото хората сме като огледало — отразяваме емоциите и ако искаме да променим нещо в заобикалящата ни среда, е хубаво първо да започнем от себе си!

Това уж всички го знаят, но дали всички го използват?

Истината е, че ако знаеш нещо и не го използваш, то няма никаква полза от твоето знание.

В контекста на пандемия, как мислиш, че Анима може да помогне на хората? Времето с ограничени социални контакти и планиране на свободното ни време, е времето, което можем да използваме в наша полза, като обърнем повече внимание на себе си и най­ близките ни. Всеки който познавам, използва един израз: “ Нямам време за това, нямам време за себе си...” Ето сега е моментът, в който всеки, без да си намира оправдания, може да се погрижи за себе си.

Защото в забързания начин на живот ние постоянно тренираме себе си в тревожност, а с упражненията в Анима, започват тренировките за успокояване на ума. В Анима се стремя да обясня на обикновен език как всъщност тези техники помагат — преувеличенията просто са излишни. Техниките в Анима са лишени от претенциозност и не изискват да имаме определени духовни убеждения, да се придържаме към определена философия или морален кодекс. Освен отделянето на няколко минути всеки ден, те не изискват да променяме стила си на живот по никакъв начин. Целта на всички, които използват Анима, е подобряване на качеството на живот. Затова основната цел на техниките е практическата полза от тях в ежедневието. Кратките аудиозаписи в Анима целят да успокоят човек, изпаднал в кризисна ситуация, да му помогнат да заспи или да се върне към ежедневните си задължения с по­добра фиксация на вниманието. Успокоението на ума води до по­продуктивна работа и по­удовлетворяващи резултати. Анима предлага нещо като готови шаблони за по­добро справяне със стандартни ситуации от ежедневието, срещу които всеки човек, именно в момента, е изправен.

Имаш ли професионална прогноза през какви фази ще минем в съзнанието си по време на, краткосрочно след кризата и в дългосрочен план? Ситуацията в която се намираме в момента е неочаквана, непланирана и надхвърля способностите ни да се адаптираме бързо и да се справим. Съответно, първата реакция е шок,отхвърляне и неприемане, а емоциите често са страх, объркване, отричане, ступор и обвинения. Следващият етап е свързан с гняв, яд, раздразнение, тревожност, срам и безсилие, като тук гневът взема връх над разума и когнитивните изкривявания получават своята почва за развитие.Тоест — всеки започва да дава своите съвети и анализаторски умозаключения. Следващата фаза е депресивната, защото организмът е изтощен от емоциите и това което залива човек е липса на енергия, страх за бъдещето, отчаяние, липса на перспектива. След депресивната фаза, нещата тръгват леко нагоре — следва фазата на връзката със себе си и другите, желанието човек да възстанови пълноценната си и съдържателна връзка с останалите хора. В тази фаза вече човек търси логиката, търси смисъла и решения за преодоляване на кризата. Малко преди да се изтръгне от капана на кризисните емоции идва и етапа на приемането, здравият разум си е върнал контрола, катастрофалното мислене е зад гърба, и човек започва да търси изход, изследва възможностите, преценява вариантите и планира как да излезе от ситуацията на криза. Изходът в моята наука е именно в това да намериш смисъла и да продължиш напред.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page